GOSPODARSTVO > Projekti s industrijom

Modularna arhitektura pretvarača električnih veličina tračničkih vozila (KONČAR Institut za elektrotehniku)


Sažetak:

Prema postavljenom zadatku cIlj projekta bio je razvoj familije pretvarača temeljene na modularnoj arhitekturi. Modularizacijom razvijenih pretvarača željelo se napraviti temelj za razvoj familije pretvarača i iskoristiti prednosti koje u proizvodnju donosi primjena modularnog pristupa konstruiranju. U projektu je razrađena metodologija konfiguriranja pretvarača temeljem zahtjeve naručitelja i analize životnog ciklusa pretvarača te arhitektura konfiguratora za potporu pri konstruiranju nove varijante pretvarača.


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu


Koordinator projekta:

Dorian Marjanović

Kontakt osoba:

Miroslav Vukobrat

Period izvođenja:

2006. - 2007.