KATEDRA > Djelatnici

Damir Deković, dipl. ing. stroj. ✝


Razdoblje zaposlenja:

1990. - 2011.

Zvanje:

stručni suradnik


Životopis:

Damir Deković nas je na žalost prerano napustio 2011. godine. Umro je u 50. godini života.

Damir Deković (Zagreb, 1961. - Zagreb, 2011.), završio srednju školu u Zagrebu (Matematičko-informatički obrazovni centar). Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu je upisao 1980. godine. Diplomirao je 1995.
godine na usmjerenju Strojarske konstrukcije. Od 1990. do 1995. godine bio je zaposlen u Laboratoriju za osnove konstruiranja Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu kao tehničar-laborant.
Od 1995. do 2011. bio je zaposlen u istom Laboratoriju kao stručni suradnik. Akademske godine 1995/96 upisao je poslijediplomski studij smjera Teorija konstrukcija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
Tijekom rada na fakultetu aktivno je sudjelovao u nastavi kao honorarni asistent u izvođenju vježbi Osnove primjene računala i Oblikovanje pomoću računala, pri Studiju Dizajna (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) te informatičkom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
Sudjelovao u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova DESIGN. Bio je član Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstrukcije te međunarodnog udruženja The Design Society.
Kao autor ili koautor objavio je 6 znanstvenih i 9 stručnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu.


Publikacije

Znanstveni rad u zborniku skupa

1996.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom