KATEDRA > Djelatnici

Lucijan Stamać, dipl. ing. comp.


Razdoblje zaposlenja:

2012. - trenutno

Email:

lstamac@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 515

Lokacija:

115

Zvanje:

stručni suradnik - u nastavi

ORCID broj:

0000-0003-4747-1849


Životopis:

Lucijan Stamać rođen je 1986. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu (XV. gimnaziju).

Nakon završene srednje škole upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva, na kojem je 2011. diplomirao na studiju računarstva s temom Sustav za pripremu virtualnih likova za animaciju.

Od 2012. zaposlen je na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao stručni suradnik u nastavi. Na katedri se primarno bavi programiranjem, ali i ostalim poslovima vezanima uz računala. Za potrebe međunarodne DESIGN konferencije koju organizira Katedra izrađuje Windows i macOS aplikaciju za pregled znanstvenih radova. Katedra je 2016. predstavila novi web portal za kojega je napisao programski kôd. 

Pomaže i u izvođenju nastave, što se ponajprije odnosi na upravljanje telekonferencijskom dvoranom prilikom videokonferencija na kolegiju European Global Product Realization (EGPR) te prilikom obrana doktorskih disertacija kada je netko od članova komisije dislociran.

Sudjeluje u organizaciji međunarodne DESIGN konferencije, gdje pomaže u tehničkoj pripremi konferencije.

Aktivno se služi engleskim jezikom.