KATEDRA > Djelatnici

Prof. dr. sc. Neven Pavković, dipl. ing.


Razdoblje zaposlenja:

1991. - trenutno

Email:

neven.pavkovic@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 545

Konzultacije:

Srijedom, 12 - 14h

Lokacija:

303

Zvanje:

redoviti profesor u tr. zvanju/znanstveni savjetnik

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Neven Pavković


Životopis:

Dr. sc. Neven Pavković rođen je 1962. u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1981. a diplomirao je 1987. godine, na smjeru Strojarske konstrukcije.  Za  uspjeh u studiju nagrađen je  Medaljom  FSB-a.

Od  rujna 1987.  do  siječnja 1988.  godine radio je u poduzeću  "Končar - Transformatori" kao konstruktor u odjelu za konstrukciju alata i naprava. Od 1988. do 1991. radio je u poduzeću "Končar - Srednji električni strojevi", u odjelu za razvoj na poslovima  razvoja programske  podrške,  primjene računala u odjelu  konstrukcije  i proračuna čvrstoće dijelova elektromotora.

U ožujku 1991. godine zasnovao je radni odnos na FSB-u, kao asistent u tadašnjem Zavodu za mehaničke konstrukcije, pri katedri za elemente strojeva i konstruiranje. 1996. godine obranio je magistarski rad pod naslovom "Kreiranje baze scenarija ekspertnog CAD sustava". Doktorsku disertaciju “Objektno orijentirani pristup modeliranju procesa konstruiranja” obranio je 2000. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2003. godine, a u izvanrednog profesora 2008. Za redovitog profesora izabran je 2013.

U znanstveno-istraživačkom radu sudjeluje od 1991. u sljedećim projektima: br. 2-08-173 “Model inteligentnog CAE sustava”, br. 120-015 “Model inteligentnog CAD sustava”, br. 0120017 "Modeli i metode unaprjeđenja računalne podrške konstruiranju" i br. 120-1201829-1828 "Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda", pod voditeljstvom prof. dr. Doriana Marjanovića. Od 2009 do 2011. sudjeluje u međunarodnom projektu EUREKA E4911, „Traceability of Engineering Information“ (TRENIN). Na međunarodnom projektu  EUREKA br. E!8723  „VISINEV, VISually augmented analysis of complex INformation structures EVolving in socio-technical systems sudjelovao je od 2013 do 2015. Od rujna 2014. sudjeluje u  Erasums+ projektu „Networked activities in realization of innovative products“ (NARIP).

Osim nastave na FSB-u, od 2004. također sudjeluje u organizaciji i izvođenju nastave na engleskom jeziku na međunarodnom kolegiju „European Global Product Realization" koji se održava u suradnji sa 4 evropska sveučilišta.

Aktivno sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova serije „DESIGN“ koji se svake parne godine održavaju u Cavtatu od 1998. Posljednjih pet DESIGN skupova (2008 - 2016) bio je jedan od urednika zbornika radova.

Bio je član programskog odbora i recenzent 23 znanstvena skupa (serije ICED, DESIGN,  E&PDE i ICoRD). Također je recenzirao nekoliko radova za časopis AIEDAM (Artificial intelligence for Engineering Design, Analysis & Manufacturing) te za časpois Journal of Engineering Design.

Kao autor ili koautor objavio je 53 znanstvena rada, 4 interna skripta i 17 stručnih radova. Bio je mentor 39 završnih i 44 diplomska rada te jednog rada za rektorovu nagradu.

U lipnju 2007. godine na poziv domaćina boravio je tjedan dana na sveučilištu u Cambridgeu.

Od 2006. voditelj je konstrukcijskog smjera na studiju strojarstva a od listopada 2014. predstojnik je Zavoda za konstruiranje.

Vlada u potpunosti engleskim, a služi se i njemačkim jezikom. Član je međunarodnog društva "Design Society" i Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstruiranje.

Područje istraživanja:

Metode konstruiranja, modeliranje procesa konstruiranja, upravljanje znanjem, upravljanje projektima, vizualizacija relacija sljedivosti, timski rad, komunikacija u kompleksnim projektima.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2019.

2018.

2017.

2013.

2007.

2006.

2005.

2003.

2001.

1999.

1998.

1996.

1993.

1992.

1988.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1991.

1988.

Knjiga

2018.

2016.

2014.

2012.

2010.

2008.

2002.

1995.

Poglavlje u knjizi

2010.

2009.

Pozvano predavanje

2014.

2012.

2009.

2008.

1998.

Stručni rad

2021.

2020.

2015.

2014.

2011.

2010.

2001.

2000.

1999.

1993.

1991.

1989.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Studentski radovi

Kolegiji - nositelj