KATEDRA > Djelatnici

Doc. dr. sc. Stanko Škec, mag. ing. mech.


Razdoblje zaposlenja:

2010. - trenutno

Email:

stanko.skec@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 431

Konzultacije:

ponedjeljkom 09-10

Lokacija:

309

Zvanje:

docent/znanstveni suradnik

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Stanko Škec


Životopis:

Stanko Škec rođen je 14. svibnja 1986. godine u Zagrebu, u kojem je završio osnovnu i srednju školu (V. gimnazija). Godine 2004. upisao je studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB), a 2008. godine stekao je diplomu prvostupnika strojarstva. Dvije je godine poslije na FSB-u diplomirao kao magistar strojarstva. Nagrađen je medaljom Fakulteta strojarstva i brodogradnje za uspjeh na studiju. Od 2010. godine zaposlen je na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda na FSB-u kao znanstveni novak na projektu Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda (voditelj projekta prof. dr. sc. Dorian Marjanović). U studenom 2010. započeo je poslijediplomski studij na smjeru Teorija konstrukcija. Doktorirao je, pod mentorstvom prof. Marjanovića, s temom “Nematerijalni indikatori u razvoju tehničkih sustava” 2015. godine. U zvanje docenta je izabran u rujnu 2017. godine.

U okviru istraživanja bio je na doktorskom usavršavanju pod nazivom „Spring School on Systems Engineering“ koje se 2013. održavalo u Paderbornu (Njemačka) u organizaciji Tehničkog sveučilišta u Münchenu i Instituta Fraunhofer u Paderbornu. Sudjelovao je i na ljetnoj školi za doktorande pod nazivom „Summer School on Engineering Design Research 2013“ u čijoj su organizaciji sudjelovali Dansko tehničko sveučilište, Sveučilište u Luksemburgu te Tehničko sveučilište Ilmenau. Kao stipendist francuske vlade dio istraživanja proveo je 2014. godine na École Centrale Paris pod mentorstvom prof. Marije Janković. U okviru Linneaus Palme projekta međunarodne suradnje 2014. i 2016. godine proveo je tri tjedna (šest ukupno) na stručnom i znanstvenom usavršavanju na Tehničkom Sveučilištu u Lulei (Švedska). U 2015. godini proveo je i dva tjedna kao gostujući istraživač na Sveučilištu u Bristolu i tjedan dana na Danskom tehničkom sveučilištu.

Dr. sc. Škec je bio uključen u 3 multidisciplinarna znanstvena projekta (2 nacionalna i 1 međunarodni) u kojima je imao ulogu suradnika, te u 5 industrijska projekta. Aktivno je sudjelovao na EUREKA projektu „E8723 - VISINEV“.

Objavio je rezultate svojih istraživanja u brojnim međunarodnim znanstvenim časopisima (TFSC, Design Studies, Research in Engineering Design, Journal of Engineering Design itd.) te na međunarodnim konferencijama. Član je znanstvenih odbora konferencija iz serija DESIGN (Hrvatska) i ICED (Italija, Kanada, Nizozemska), te je recenzent za nekoliko stranih časopisa (Sustainability, IEEE Access, IEEE TEM, AI EDAM). Dr. sc. Škec je član međunarodnog udruženja The Design Society.

Tijekom rada na fakultetu aktivno sudjeluje u nastavi Katedre na preddiplomskom i diplomskom studiju. Kao honorarni asistent također je sudjelovao u izvođenju nastave na informatičkom odjelu Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu i na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova iz serije DESIGN (Cavtat). Također, član je programskog odbora konferencije ICED17 koja će se održati sljedeće godine u Vancouveru.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Područje istraživanja:

Istraživački fokus dr. sc. Škeca je multidisciplinarno područje razvoja inženjerskih sustava koje uključuje teme formalnog modeliranja razvojnih procesa, upravljanja životnim ciklusom sustava, upravljanje znanjem, upravljanje inovacijama i kreativnost te upravljanje i praćenje rada razvojnih organizacija.


Publikacije

U procesu objave

2020.

Znanstveni rad u časopisu

2020.

2019.

2017.

2016.

2015.

2013.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

Knjiga

2018.

2017.

2016.

Pozvano predavanje

2016.

2014.

2013.

Stručni rad

2016.

2015.

2014.

2013.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Zadaci za studente

Studentski radovi

Kolegiji - nositelj