KATEDRA > Djelatnici

Doc. dr. sc. Stanko Škec, mag. ing. mech.


Razdoblje zaposlenja:

2010. - trenutno

Email:

stanko.skec@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 431

Konzultacije:

Ponedjeljkom, 9 - 10h

Lokacija:

309

Zvanje:

docent/znanstveni suradnik

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Stanko Škec


Životopis:

Stanko Škec rođen je u Zagrebu, u kojem je završio osnovnu i srednju školu (V. gimnazija). Godine 2004. upisao je studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB), a 2008. godine stekao je diplomu prvostupnika strojarstva. Dvije je godine poslije na FSB-u diplomirao kao magistar strojarstva. Nagrađen je medaljom Fakulteta strojarstva i brodogradnje za uspjeh na studiju. Od 2010. godine zaposlen je na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda na FSB-u kao znanstveni novak na projektu Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda (voditelj projekta prof. dr. sc. Dorian Marjanović). U studenom 2010. započeo je poslijediplomski studij na smjeru Teorija konstrukcija. Doktorirao je, pod mentorstvom prof. Marjanovića, s temom “Nematerijalni indikatori u razvoju tehničkih sustava” 2015. godine.

U zvanje docenta izabran je u rujnu 2017. godine. U razdoblju od 2018. do 2019. sudjelovao je u radu Engineering Systems Group, DTU – Technical University of Denmark (Lyngby, Danska) kao gostujući docent.

Prethodno, kao gostujući istraživač radio je na Ecole Centrale ParisUniversity of Bristol i The University of British Columbia.

Inicijalno, Dr. sc. Škec zaposlen je na projektu “Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda” (voditelj Prof. Dorian Marjanović), koji je financiralo Ministrarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Kao član projektnog tima, sudjelovao je u EUREKA projektu “E!8723 Visually Augmented Analysis of the Information Structures Evolving in Socio-technical Systems - VISINEV” (www.visinev.org), ERASMUS+ projektu “Networked Activities for Realisation of Innovative Products” (http://narip.lecad.si/), ERASMUS+ projektu “Capitals of the Smart PRoducts DEvelopment (http://casprod.eu/), HRZZ projektu “Models and Methods of Innovation Management in Complex Engineering Systems Development - MInMED” (www.minmed.org) i HORIZON2020 projektu “EURITO - EU Relevant, Inclusive, Timely, Trusted, and Open Research Innovation Indicators” (http://www.eurito.eu/, kao vanjski suradnik). Trenutno aktivno sudjeluje u HRZZ projektu Team Adaptability for innovation-Oriented Product Development (http://www.taide.org/) kao član projektnog tima. Također, odgovoran je za vođenje međunarodnog ERASMUS+ projekta "E-learning Platform for Innovative Product Development" (http://www.elpid.org/).

Objavio je rezultate svojih istraživanja u brojnim međunarodnim znanstvenim časopisima (TFSC, Design Studies, Research in Engineering Design, Journal of Engineering Design itd.) te na međunarodnim konferencijama. Član je znanstvenih odbora konferencija iz serija DESIGN (Hrvatska), ICED (Italija, Kanada, Nizozemska) i NordDesign (Danska) te je recenzent za nekoliko stranih časopisa (Sustainability, IEEE Access, IEEE TEM, AI EDAM). Dr. sc. Škec član je međunarodnog udruženja The Design Society.

Od 2012. godine sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova iz serije DESIGN (Cavtat). Također, bio je odabran kao član programskog odbora konferencije ICED17 koja se održala na University of British Columbia u Vancouveru (http://iced17.org/).

Tijekom rada na fakultetu, aktivno sudjeluje u nastavi Katedre na preddiplomskom i diplomskom studiju. Kao honorarni asistent sudjelovao je u izvođenju nastave na informatičkom odjelu Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu i na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također, sudjeluje u održavanju nastave na Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto.

Područje istraživanja:

Istraživački fokus dr. sc. Škeca je multidisciplinarno područje razvoja inženjerskih sustava, koje uključuje teme formalnog modeliranja razvojnih procesa, upravljanja životnim ciklusom sustava, upravljanje znanjem, upravljanje inovacijama i kreativnosti te upravljanje i praćenje rada razvojnih organizacija.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2022.

2021.

2020.

2019.

2017.

2016.

2015.

2013.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

Knjiga

2018.

2017.

2016.

Pozvano predavanje

2016.

2014.

2013.

Stručni rad

2021.

2020.

2019.

2018.

2016.

2015.

2014.

2013.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Zadaci za studente

Studentski radovi

Kolegiji - nositelj