CASProD

NASTAVA > Erasmus+ projekti > CASProD

O CASProD ERASMUS+ projektu

Glavni cilj ovog projekta je razviti i akreditirati zajednički nastavni plan i program Razvoja pametnih proizvoda na tri akademske partnerske organizacije iz tri različite zemlje.


Proces razvoja suvremenih, pametnih i kompleksnih proizvoda i tehničkih sustava zahtijeva da inženjeri, tehničari i ostali članovi tima ne budu  specijalizirani sa,p za jednu osnovnu profesiju, već da posjeduju  paletu multidisciplinarnih znanja, komunikacija i ICT vještina. Nadalje, razvoj proizvoda se danas rijetko odvija samo u jednoj tvrtki ili u samo jednoj zemlji. To dovodi do novih uvjeta suradnje i stoga potrebnih odgovarajućih vještina.

Iako većina inženjerskih programa priznaje ovu promjenu paradigme razvoja proizvoda, ona se ne uvodi ih u obrazovanje zbog ograničen resursa i mogućnosti koje se odnose na međunarodnu suradnju. Partneri uključeni u ovaj projekt (Sveučilište u Zagrebu FSB, Tehničko sveučilište u Beču , Sveučilište u Ljubljani) smatraju da je uz potporu ERASMUS+ Strateškog partnerstva moguće prevladati ove probleme i pokrenuti dugoročnu međunarodnu suradnju na tom području te osigurati razmjenu studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Nastavni plan zajedničkog diplomskog programa Razvoja pametnih proizvoda bit će prilagođen novim trendovima visokog obrazovanja u inženjerstvu, uz istodobno poticanje mobilnosti studenata i nastavnika između  tri akademske partnerske organizacije iz šire središnje europske regije. Studijski program će biti osmišljen  za napredovanje studenata na višu razinu stručnog znanja iz područja razvoja inženjerskih sustava, kao i pružanje mogućnosti razvijanja i osposobljavanja multidisciplinarnih vještina, upravljanja projektima, timskog rada, komunikacije i prezentacijskih sposobnosti na engleskom jeziku.

Sudjelovanje različitih industrijskih partnera (u ulozi pružatelja projekata i pozvanih gostujućih predavača) omogućit će studentima uspostavljanje izravnih industrijskih kontakata. Veze s industrijom, ostvarena mobilnost i iskustvo na relevantnim projektima u praksi također će pozitivno utjecati na mogućnost zapošljavanja studenata u partnerskim zemljama, ali i izvan njih nakon što uspješno završe studij.

Glavni ciljevi predloženog projekta jasno su usklađeni s programom modernizacije EU-a definiranim 2011. godine, kao i s nacionalnim planovima razvoja visokog obrazovanja, poticanjem internacionalizacije, mobilnosti, korištenja ICT alata u obrazovanju i podržavanju razmjene znanja, resursa i osoblja između industrije i akademije. Promicanjem aktivne uloge industrijskih partnera iz industrije, učinkovito će zatvoriti trokut znanja između visokog obrazovanja, istraživanja i poduzetništva.

Voditelji projekta za FSB su prof. dr. sc. Mario Štorga i doc. dr. sc. Stanko Škec.

Informacije o projektu: www.casprod.org