Izborni kolegiji

NASTAVA > O nastavi > Izborni kolegiji

Kako konstruiranjem utjecati na stanje okoliša?

Kolegij povezuje razvoj i životni ciklus proizvoda s njihovim utjecajem na okoliš i održivost prirodnih resursa.


 • Upoznajte metode za konstruiranje temeljem kriterija životnog vijeka proizvoda i održivosti
 • Upoznajte strategije za poboljšanje stanja okoliša koje se koriste u razvoju tehničkih sustava
 • Naučite procijeniti utjecaj tehničkih sustava na okoliš i društvo

Kako ostvariti tehnološku inovaciju?

Tijekom kolegija proučava se inovacijski proces te se razmatraju uvjeti potrebni za ostvarivanje tehnoloških inovacija u postojećim i novoosnovanim tvrtkama.


 • Naučite analizirati tehnološke trendove na temelju patentne literature
 • Naučite kritički prosuđivati nova rješenja tehničkih sustava
 • Naučite voditi inovativne projekte razvoja proizvoda te upravljati inovacijskim potencijalom na razini tima i organizacije

Kako primijeniti metode umjetne inteligencije pri konstruiranju?

Kolegij Vas upoznaje sa suvremenim metodama umjetne inteligencije te njihovom primjenom u području konstruiranja i razvoja proizvoda.


 • Upoznajte strategije, algoritme, metode i alate za računalnu sintezu u konstruiranju
 • Upoznajte strategije, algoritme, metode i alate za strojno učenje i rudarenje velikih skupova podataka u svim fazama razvojnog procesa
 • Stecite znanja potrebna za rad u multidisciplinarnim inženjerskim timovima koji razvijaju suvremene pametne tehničke sustave

Kako projektirati i implementirati relacijske baze podataka?

Kolegij priprema studente za sudjelovanje u projektiranju, razvoju i implementaciji informacijskih sustava za upravljanje podacima u proizvodnim sustavima i inženjerskim problemima.


 • Naučite osmisliti i izgraditi bazu podataka s ili bez programskog koda
 • Naučite procjenjivati opravdanost ulaganja u baze podataka informacijskog sustava (npr. PLM i ERP) u proizvodnim tvrtkama
 • Naučite kritički prosuditi i vrednovati proces prilagodbe i implementacije informacijskih sustava

Želite u međunarodnom timu razvijati novi proizvod za tvrtku?

Međunarodni kolegij na engleskom jeziku izvodi se u suradnji sa sveučilištima u Ljubljani, Beču i Milanu te industrijskim partnerom, a uključuje razvoj koncepta te konstruiranje globalnog proizvoda.


 • Sudjelujte u razvoju fleksibilnih elemenata unutrašnjosti vagona podzemne željeznice nove generacije s tvrtkom Siemens Mobility Austria GmbH
 • Obogatite svoj portfolio proizvoda radom na inovativnom industrijskom projektu
 • Stecite iskustvo rada na engleskom jeziku u međunarodnom timu studenata