NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Oblikovanje pomoću računala


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski 2 Obvezni 15085

Cilj kolegija:

Usvajanje znanja 3D oblikovanja pomoću računala koje će studentima omogućiti rješavanje kostrukcijskih programa tijekom studija upotrebom CAD alata.

Literatura:

  1. J. J. Shah, M. Mantyla, Parametric and Feature-Based CAD/CAM, John Wiley & Sons Inc., New York,1995.
  2. I. Zeid, CAD/CAM Theory and Practice, MCGraw-Hill, Inc., New York, 1991.

Nositelji:

Izvođači:

ECTS:

5

Satnica:

30+30

Preduvjeti:

Provjera znanja:

Kolokviji na vježbama 40%, Kolokviji na predavanjima 40%, Aktivnost na nastavi 10%, Usmeni ispit 10%

Vježbe:

Laboratorijske vježbe

E-učenje stranica:

E-kolegij: Oblikovanje pomoću računala

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Oblikovanje pomoću računala (FSB)