NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Upravljanje podacima u procesu razvoja proizvoda - PLM


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Teorija konstrukcija Doktorski Izborni 156159

Cilj kolegija:

Upoznavanje studenata s funkcionalnošću i primjenom upravljanja informacijama/podacima o proizvodu tijekom njegovog životnog vijeka. Upoznavanje sa sličnostima i razlikama te područjima primjene metoda i alata za upravljanje dokumentima, upravljanje podacima o proizvodu, cjeloživotnim upravljanjem podacima o proizvodu te upravljanje resursima. Upoznavanje sa metodama koje se koristi prilikom upravljanja informacijama i podacima o proizvodu (upravljanje podacima o korisnicima, upravljanje projektima, upravljanje promjenama, upravljanje konfiguracijama, …). Upoznavanje sa metodama koje se koriste pri uvođenju PLM/PDM programskih rješenja u tvrtke

Literatura:

  1. A. Saaksvuori, A. Immonen ., Product Lifecycle Management, ISBN-10: 3642096840, Springer (2008),
  2. Rodger Burden, PDM: Product Data Management, ISBN-10: 0970035225, ISBN-13: 978-0970035226, Resource Publishing (May 19, 2003)
  3. M. Grieves, Product Lifecycle Management: Driving the Next Generation of Lean Thinking, ISBN-10: 0071452303, McGraw-Hill (2005)

Nositelji:

ECTS:

6

Satnica:

15+30

Preduvjeti:

  • Poznavanje jednog CAD paketa. Osnovna informatička pismenost.

Provjera znanja:

Aktivnost na nastavi 20%. Seminarski rad 30% Prakrični rad 10% Usmeni ispit 40%

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Upravljanje podacima u procesu razvoja proizvoda - PLM (FSB)