NASTAVA > Radovi

Dinamička analiza mreža - evolucija istraživačkog područja temeljem radova objavljenih u sklopu DESIGN konferencije 2002-2014


Sažetak:

U ovom je radu analizom kroz godine promatran razvoj znanosti o konstruiranju, na temelju konferencija održanih od 2002. do 2014. godine. Svaka je konferencija, pomoću ključnih riječi u člancima koji su na njoj predstavljeni, modelirana kao jedna statička mreža. Zatim su te mreže promatrane kroz godine i objedinjene u jednu dinamičku mrežu. Ispitana su osnovna svojstva mreže na razini vrhova te izdvojene ključne riječi koje na temelju različitih poznatih mjera (centralnosti) predstavljaju najvažnija područja znanosti. Ta su područja promatrana kroz godine te je komentiran razvoj znanstvenog područja. Za potrebe rada u poglavlju Reprezentacija i analiza mreža izneseni su osnovni pojmovi teorije grafova i neke veličine bitne za analizu mreža. Zatim su promotrena osnovna svojstva mreža. Predstavljeni su osnovni modeli mreža i njihove karakteristike. Osim analize na razini vrhova, napravljena je usporedba mreža na globalnoj razini i promatrane promjene raznih karakterističnih veličina poput broja komponenti, koefi cijenta klasteriranja i gustoće. Na mreži koja predstavlja zadnju konferenciju, onu iz 2014. godine, analizirana je homogenost mreže, proučavane su distribucije stupnja i centralnosti između vrhova te je napravljena usporedba s osnovnim poznatim vjerojatnosnim distribucijama. Na istoj mreži napravljena je i usporedba s nekim modelima mreža i predložen hibrid staničnog modela čiji je razvoj ostavljen daljnjem istraživanju.

Mentori:

Autor:

Hermina Petric Maretić

Godina:

2014.

Vrsta:

Rektorova nagrada

PDF:

Hermina Petric Maretić - rad u PDF-u