NASTAVA > Radovi

Drobilica plastičnog otpada


Sažetak:

Ovaj završni rad obuhvaća konstrukcijsku razradu i dokumentaciju stroja za drobljenje plastičnog otpada koji za pogon koristi elektromotor. Rad sadrži analizu postojećih proizvoda na tržištu i njihovih rješenja, potrebe kupaca, funkcijsku strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda, izradu koncepcijskih varijanti te odabir najprikladnijeg koncepta, koji je u potpunosti razrađen. Za odabrani koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Mislav Karačić

Godina:

2017.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Mislav Karačić - završni rad