NASTAVA > Radovi

DSM konstrukcijskih parametara


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2838

Sažetak:

U prvom dijelu u radu je predstavljena teorijska podloga korištena pri provedbi predložene metode. Ukratko je opisan način izrade uzročno – posljedične analize, izrada DSM matrica, kao i metode za analizu istih. U drugom dijelu rada opisana je predložena metoda na slučaju vratila, pri čemu je opisan način izrade parametarskog DSM, odnosno način određivanja jačina veza za numerički parametarski DSM i njegova analiza, a u svrhu određivanja uzroka problema. Zadnji dio rada prikazuje primjenu metode na problemu tvrtke ALSTOM.

Mentor:

Autor:

Valentino Hodak

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad