NASTAVA > Radovi

Modeliranje razvoja tehnologije temeljem analize patentnih podataka


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/6145

Sažetak:

Razvoj novih tehnologija ključan je za opstanak kompanija na sve zahtjevnijem tržištu. Kako bi se za to stvorili zadovoljavajući uvjeti provode se brojne analize pomoću kojih se nastoji dobiti jasan uvid u stanje tehnike i tehnologije te što bolje predvidjeti buduće pravce razvoja. Mjesto gdje se informacije o pojedinim tehnologijama, odnosno izumima, za potrebe takvih analiza mogu lako pronaći, u već dobro organiziranom obliku, su baze patenata. One sadrže sve bitne informacije o pojedinim tehnologijama i predstavljaju vrijedan temelj za istraživanje razvoja tehnologije. Iz analize evolucije patenata i tehnologije mogu se izvesti zaključci bitni za vremensko planiranje razvoja proizvoda i predviđanje njegove uspješnosti. Osim kvantitativnih izračuna, ovakve analize često koriste i kvalitativne metode. Komplicirane i nepregledne informacije iz patenata, vizualizacijske metode čine preglednima i bolje razumljivima. U ovom radu prikazane su metode za analizu izuma u cilju boljeg razumijevanja evolucije tehnologije te stvaranje uvjeta za kreiranje modela razvoja tehnologije. Za odabrano područje tehnologije, sigurnosne skijaške vezove, pronađeni su svi patenti te su iz njih ekstrahirane informacije relevantne za modeliranje evolucije. U prvoj fazi analize izračunate su kvantitativne mjere koje upućuju na stanje i promjene u promatranom području. Sljedeća faza nadovezuje se na izračune kvantitativnih metoda kreiranjem mreže citata patenata s ciljem otkrivanja dinamike i smjera evolucije. Nakon toga je kreirana mreža ključnih riječi patenata čime je dobiven uvid u kontekstualnu evoluciju tehnologije. Obje su mreže kreirane u vremenski ovisnom obliku. Rezultati dobiveni analizom ključnih riječi upotrijebljeni su za kreiranje modela evolucije pomoću kojeg su identificirane ključne tehnologije koje su najviše doprinijele razvoju ovog područja.

Mentor:

Autor:

Eva Potočki

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Eva Potočki - diplomski rad