NASTAVA > Radovi

Pogon okretne pozornice u kazalištu


Sažetak:

Tema ovog završnog rada je koncipirati i konstruirati elektromotorni pogon okretne pozornice u kazalištu. Zadatak se sastoji od tri dijela. Prvi dio sastoji se od proračuna otpora kotrljanja kotača na koje se oslanja okretni disk, po drvenoj podlozi. Iz teksta zadatka slijedi da je okretni disk oslonjen na 48 plastičnih kotača. Nakon toga, predloženo je nekoliko koncepata načina položaja elektromotornog pogona i načina prijenosa snage s elektromotornog pogona na okretni disk. U posljednjoj dijelu, izabran je najpovoljniji koncept prema potrebama korisnika, te je detaljno razrađen i proračunati su važniji elementi. Prilikom razrade i proračuna, bilo je potrebno uzeti u obzir tehnologično oblikovanje dijelova, te odstupanja od idealne kružnice na vanjskom obodu okretnog diska. Nakon razrade izabranog koncepta, izmodeliran je 3D model sklopa pogona u programskom paketu ProEngineer Wildfire 3.0, te je izrađena tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Igor Gračner

Godina:

2012.

Vrsta:

Završni rad