NASTAVA > Radovi

Prijenosni uređaj za hlađenje i točenje piva


Sažetak:

U ovom diplomskom radu konstrukcijski je razrađen uređaj za hlađenje i točenje piva za kojeg je izrađena tehnička dokumentacija. Uređaj ima za funkciju ohladiti cijelu bačvu piva. Zahtjeve na uređaj prema kojima se odvijalo konstruiranje postavila je tvrtka Oprema- Intercom. Rad obuhvaća analizu tržišta i postojećih rješenja, potrebe kupaca, funkcijsku razradu, morfološku matricu proizvoda, izradu koncepcijskih varijanti te odabir najboljeg koncepta koji je u potpunosti razrađen. Za odabran koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u predviđenom opsegu.

Mentori:

Autor:

Marko Gložinić

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad