NASTAVA > Radovi

Razvoj ispitne opreme za verifikaciju sustava dvofaznog hlađenja baterijskih sustava raspršivanjem


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 05.10.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6125

Sažetak:

Zahtjevi za sve većom snagom, ubrzanjem i dometom električnih automobila povećavaju gustoću toplinskih gubitaka koji se stvaraju u baterijskom paketu. U električnim automobilima visokih performansi, konvencionalni principi hlađenja baterija sve teže mogu zadovoljiti potrebe hlađenja i regulacije temperature baterijskih paketa. To je dovelo do potrebe za razvojem nove tehnologije hlađenja s većim rashladnim mogućnostima te potencijalom za nesmetani napredak automobilskih baterija u budućnosti. Tehnologija dvofaznog hlađenja raspršivanjem koristi se u vojnoj i svemirskoj industriji, ali informacije o tehnologiji vrlo su ograničene. Ovim radom obuhvaćeni su istraživanje i problematika tehnologije te razvoj ispitne opreme za evaluaciju tehnologije za primjenu u sustavima hlađenja automobilskih baterija.

Mentor:

Autor:

Roko Gracin

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Roko Gracin - diplomski rad