NASTAVA > Radovi

Regulacijski ventil


Sažetak:

Tema ovog rada je koncipiranje i konstrukcijska razrada regulacijskog ventila za zračni cijevovod. U uvodnom dijelu su predstavljeni različiti tipovi regulacijskih ventila, te su detaljno opisani svi važniji dijelovi takvih ventila. Nakon toga je napravljena analiza nekih postojećih rješenja te usporedba prednosti i nedostataka istih. Funkcijskom dekompozicijom je konstrukcija rastavljena na najjednostavnije funkcije, dok su morfološkom matricom prikazana neka od mogućih rješenja svake funkcije. Nakon toga je napravljeno nekoliko koncepata konstrukcije, te su uspoređeni i odabran je optimalan. Nadalje se najbolji koncept konstrukcijski razradio, što uključuje proračun opterećenih dijelova i tehničku dokumentaciju.

Mentor:

Autor:

Petar Škvorc

Godina:

2018.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Petar Škvorc - završni rad