NASTAVA > Radovi

Smartcity sustav za praćenje udobnosti vožnje


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2908

Sažetak:

U okviru ovog rada pokrenuta je SmartCity inicijativa vezana za stanje prometnica na našim cestama. Stanje prometnica u Hrvatskoj je veoma loše stoga je cilj ovog rada da se uz pomoć dostupnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (pametnog telefona) poboljša kvaliteta putnika u vozilima. S tom svrhom izrađena je programska aplikacija imena Road Quality, kojom se uz pomoć GPS prijemnika i senzora akceleracije bilježe udari i vibracije uzrokovani oštećenjima na cestama za specifičnu brzinu vožnje. Na taj način vlasnici automobila i ovlašteni serviseri mogu pratiti stanje i istrošenost sustava ovjesa te sukladno tome planirati servisne intervale. Kako bismo se uvjerili da je sustav izvediv korištenjem pametnog telefona napravljeno je testiranje pomoću dostupnih aplikacija na Google Play Storeu. Nakon provedenog ispitivanja napravljen je model funkcija pomoću toka, UML dijagram aktivnosti i EXPRESS-G modela podataka. Prema tim modelima razvijena je mobilna aplikacija za operativni sustav Android te su izvršena testiranja. Prilikom testiranja utvrđeno je da je sustav dovoljno osjetljiv te sposoban zabilježiti razlike između različito podešenih ovjesa. Kako bismo zabilježili promjene na sustavu ovjesa potrebno je bilježiti vrijednosti u duljem vremenskom razdoblju.

Mentor:

Autor:

Igor Kuš

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Igor Kuš - završni rad