NASTAVA > Radovi

Stroj za automatsko sklapanje rekuperatora topline


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7116

Sažetak:

Tema rada je konstruiranje stroja za automatsko sklapanje rekuperatora topline. Materijal za izradu rekuperatora je polipropilenska ploča. Stroj je predviđen za sklapanje pločastog rekuperatora topline maksimalnih dimenzija 2050x2050x800 mm. Utvrđeno je da na tržištu stroj namijenjen za sklapanje rekuperatora tih dimenzija ne postoji. Pronađeni su uređaji koji mogu poslužiti kao parcijalna rješenja za pojedine sustave. Izradom definicije cilja za razvoj proizvoda, funkcijske dekompozicije i morfološke matrice postavljene su smjernice za konstruiranje stroja te ponuđena idejna rješenja u obliku koncepata. Stroj se sastoji od podsustava za dobavu materijala, podsustava za prihvat i pozicioniranje materijala, te podsustava za lijepljenje i potiskivanje ploča. Stroj je potpuno automatiziran i uz mogućnost sklapanja dva rekuperatora topline istovremeno znatno ubrzava proces proizvodnje. Vrednovanjem koncepata i tehno-ekonomskom analizom odabrano je projektno rješenje. Projektno rješenje je konstrukcijski razrađeno uporabom standardnih sklopova te uz proračun nestandardnih dijelova. Izrađen je 3D model stroja i potrebna tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Tomislav Vidić

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad