NASTAVA > Radovi

Stroj za dobavu segmentiranih svrdla u postupku bušenja rudarskog okna


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3237

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je proces konstruiranja stroja za dobavu segmenata svrdla za bušenje rudarskog okna. Radi se o projektu jedne hrvatske tvrtke. Kako tvrtka do kraja studenog planira proizvesti gotov stroj za bušenje okrna rudnika, čiji će stroj za dobavu segmenata svrdla biti dio, za očekivati je da će se ovaj završni rad, ili njegov dio, iskoristiti za izradu prototipa. Završni rad pisan je s naglaskom na sam razvoj novog proizvoda. Obrađena je problematika urušavanja rudnika, spomenute su postojeće metode osiguravanja rudnika od urušavanja, a nakon toga prikazan je put do konačnog rješenja za stroj za dobavu segmentnih svrdla, vodeći se prvenstveno zahtjevima kupca. Posebno su objašnjena tri različita koncepta, od kojih je odabran jedan za za daljnju razradu iz kojeg je u konačnici proizašlo i samo konstrukcijsko rješenje koje zadovoljava potrebe kupca. Proveden je i prikazan proračun ključnih elemenata na stroju, a to su u ovom slučaju vijci kojima su odabrani blok cilindri pričvršćeni za samu zavarenu konstrukciju, budući da blok cilindri mogu proizvesti veliku silu. Uz sam završni rad priložena je i tehnička dokumentacija za izradu pojedinih nestandardnih elemenata.

Mentor:

Autor:

Drago Bogdanović

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Drago Bogdanović - završni rad