NASTAVA > Radovi

Stroj za namatanje izolacijskih kapa transformatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 20.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9035

Sažetak:

Tema ovog diplomskog rada je razvoj stroja za namatanje izolacijskih kapa transformatora za tvrtku Končar D&ST. Zbog zastarjelog starog stroja koji je obavljao tu funkciju, potrebno je osmisliti novo rješenje koje bi u potpunosti zamijenilo postojeće. Uvodni dio započinje općenitim dijelom o transformatorima, izolaciji transformatora i kapama kao dijelovima izolacije. Nakon toga se opisuje postojeći stroj kako bi se stekao uvid u karakteristike i poteškoće na koje se nailazi. Zatim se istražuje tržište kako bi se pronašla slična rješenja ili rješenja slična za pojedine funkcije koje stroj mora ispunjavati. Funkcijska dekompozicija i morfološka matrica su napravljene nakon toga kako bi se spoznale sve funkcije koje uređaj mora imati i potencijalna rješenja tih funkcija. To je omogućilo izrađivanje koncepata koji su se evaluirali i nakon toga je odabran jedan koncept s kojim se krenulo u konstrukcijsku razradu. Kroz konstrukcijsku razradu napravljen je kontrolni proračun nekih dijelova prema kojima se izradio model uređaja. Sve je završeno izradom tehničke dokumentacije za ovaj stroj.

Mentor:

Autor:

Domagoj Grgić

Godina:

2019.

Vrsta:

Diplomski rad

Tvrtka:

KONČAR Distributivni i specijalni transformatori d.d.