NASTAVA > Radovi

Stroj za pranje krumpira


Sažetak:

U ovom završnom radu konstrukcijski je razrađen i dokumentiran stroj za pranje krumpira pogonjen elektromotorom. Rad sadrži analizu tržišta i postojećih riješenja, potrebe kupaca, funkcijsku strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda,izrada koncepcijskih varijanti te odabrir najboljeg koncepta,koji je u potpunosti razrađen. Za odabran koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u predviđenom opsegu.

Mentor:

Autor:

Marko Gložinić

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Gložinić - završni rad