NASTAVA > Radovi

Stroj za previjanje rubova limene ambalaže


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1514

Sažetak:

Cilj ovog diplomskog rada je koncipirati i konstruirati stroj za previjanje rubova limene ambalaže. U radu je prvo napravljena analiza limene ambalaže, zatim je dan kratak pregled povijesnog razvoja, opisan postupak izrade, te su definirani problemi koji se javljaju u upotrebi kao i novi trendovi u razvoju. Nakon uvodnog dijela se pristupilo analizi tržišta strojeva za previjanje i analizi patenata na ovom i srodnim područjima. Ovime se dobio uvid u trenutno stanje tržišta i trendove u proizvodnji ovakvih strojeva, te se kao zaključak mogu izvući smjernice o željenim karakteristikama stroja. Kasnije su te smjernice prikazane kao tehnička specifikacija koja služi kao nit vodilja kod definiranja funkcija stroja pomoću toka i relacijskog modela. \Nakon što su određene glavne funkcije, pristupilo se izradi morfološke matrice. Morfološka matrica sadrži skice tehničkih rješenja parcijalnih funkcija. Pomoću morfološke matrice se pristupilo kreiranju koncepata. Razvijena su 3 koncepta i vrednovana prema tome u kolikoj mjeri pojedini koncept dobro ispunjava postavljene zahtjeve te se odredio onaj s kojim će se nastaviti u konstrukcijskoj razradi. U konstrukcijskoj razradi, pažnja se posvetila detaljiranju koncepta 1 uz neke promjene koje su uslijedile iz faze razrade. Razrada je obuhvatila modeliranje sklopova i komponenti, proračun osnovnih elemenata, te analizu i pregled standardnih dijelova. Rad završava zaključkom. Diplomski rad sadrži popis korištene literature i priloge koji se sastoje od sklopnog crteža stroja i radioničkih crteža pozicija.

Mentor:

Autor:

Denis Pugar

Godina:

2011.

Vrsta:

Diplomski rad