NASTAVA > Radovi

Stroj za rezanje savitljivih PVC cijevi (bužira)


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 07.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7249

Sažetak:

U prvom dijelu ovog rada prikazano je upoznavanje s PVC savitljivim cjevčicama te su opisana svojstva PVC termo cjevčica. U drugom dijelu je prikazana analiza tržišta koja će sadržavati dostupne uređaje na tržištu te njihova svojstva i karakteristike. Prikazano je uspoređivanje dostupnih uređaja kako bi se što bolje razvio uređaj za rezanje. Treći dio prikazuje dostupne patente koji prikazuju načine rješavanja određenih načina rezanja. Isto tako provedena je usporedba i ocjenjivanje patenata. Četvrti dio obuhvaća generiranje različitih koncepata te njihovu međusobnu usporedbu i ocjenjivanje. Nakon toga provedena je tehno-ekonomska analiza i biranje koncepta koji će ići u konačnu izradu. Uređaj je konstruiran u SolidWorks programskom paketu gdje je izrađena i tehnička dokumentacija. Cilj je konstruiranje uređaja koji je jednostavan i siguran za korištenje te konkurentan dostupnim uređajima uz prihvatljivu cijenu.

Mentor:

Autor:

Tomislav Grahek

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Tomislav Grahek - završni rad