NASTAVA > Radovi

Stroj za transport klipova kukuruza


Sažetak:

U prvom dijelu rada opisana je tema završnog rada te opisana analiza tržišta i postojećih konstrukcijskih rješenja. Uvidom u postojeće proizvode dobivene su smjernice potrebne za izradu funkcijske dekompozicije i morfološke matrice proizvoda. Funkcijska dekompozicija daje prikaz temeljnih funkcija stroja, a morfološka matrica prikazuje gotova rješenja tih funkcija. Prijedlog konačnih izvedbi stroja prikazan je s četiri koncepta, koji se vrednuju po određenim kriterijima kako bi se odabrao najbolji za daljnju razradu i proračun. Proračunom su određene sile u nosivoj konstrukciji, kontrola zavara, ležajeva i proračun pogona.

Mentor:

Autor:

Jurica Gašparec

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad