NASTAVA > Radovi

Stroj za usitnjavanje granula za fertilizaciju tla


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 11.04.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5664

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je razvoj stroja za usitnjavanje granula za fertilizaciju tla. Uvodni dio rada započinje razmatranjem problema postojeće fertilizacije tla uobičajenim granulama, te razmatranjem prednosti koje pruža fertilizacija tla s mikročesticama. Također su utvrđena osnovna fizikalna i kemijska svojstva granula. Nakon toga istražuje se tržište postojećih strojeva koji se koriste za usitnjavanje materijala sličnih svojstva kako bi se stekao uvid u korištena rješenja pojedinih funkcija. Funkcijska dekompozicija i morfološka matrica napravljene su nakon toga kako bi se spoznale sve funkcije koje stroj mora imati i potencijalna rješenja tih funkcija. To je omogućilo izrađivanje koncepata koji su se evaluirali i nakon toga je odabran jedan koncept s kojim se krenulo u konstrukcijsku razradu. Kroz konstrukcijsku razradu određeni su parametri potrebni za usitnjavanje granula, izrađen je računalni model stroja za koji je potom proveden kontrolni proračun osnovnih dijelova. Sve je završeno izradom tehničke dokumentacije za ovaj stroj.

Mentor:

Autor:

Matija Roginić

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Matija Roginić - završni rad