NASTAVA > Radovi

Stropna podizna konstrukcija koša za košarku


Sažetak:

Tema ovog završnog rada jest ''Stropna podizna konstrukcija koša za košarku''. Rad obuhvaća analizu tržišta i postojećih konstrukcija, nekoliko koncepata mogućeg rješenja na temelju funkcijske strukture i morfološke matrice te razradu odabranog koncepta za koji je proveden odgovarajući proračun. Izrađeni su model uređaja i tehnička dokumentacija u 3D CAD sustavu.

Mentor:

Autor:

Marko Rastija

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Rastija - završni rad