NASTAVA > Radovi

Tricikl s dva kotač sprijeda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1178

Sažetak:

Cilj ovog završnog rada je razvoj nosive konstrukcije za tricikl s dva kotača sprijeda s posebnim naglaskom na razvoj sustava za skretanje i naginjanje. U radu su korištena znanja naučena na kolegijima Teorija konstruiranja i Razvoj proizvoda kao i na kolegijima Elementi konstrukcija I i II. U radu je objašnjen postupak razrade svakog neophodnog djela tricikla to jest sustava za upravljanje, odabir najboljeg rješenja te konstrukcijski proračun istog. Kod konstruiranja posebna se pažnja posvetila tome da su dijelovi pravilno tehnološki oblikovani kako je bilo podučavano na kolegiju Tehnologično oblikovanje. Ovaj rad neće se baviti problemima dinamike već će se samo odabrati najjednostavniji konstrukcijski oblik koji je onda potrebno dinamički razraditi. Modeli su izrađeni korištenjem CAD aplikacija SolidWorks2008 i AutoCAD 2006. Analiza čvrstoće pojedinih dijelova napravljena je korištenjem CAD paketa Inventor 2011.

Mentor:

Autor:

Marko Diklić

Godina:

2010.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Diklić - završni rad