NASTAVA > Radovi

Ukrcajna rampa za invalidska kolica prilagođena kompaktnim višenamjenskim putničkim vozilima


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3263

Sažetak:

U radu je prikazan razvoj ukrcajne rampe za osobe s invaliditetom prilagođene kompaktnim višenamjenskim putničkim vozilima. Provedena je analiza tržišta i pretraga patenata na temelju kojih su pronađeni nedostaci postojećih rješenja te su definirane smjernice za razvoj. Funkcijskom dekompozicijom proizvod je razložen na funkcije te je za svaku od njih u morfološkoj matrici predloženo parcijalno rješenje. Pomoću parcijalnih rješenja iz morfološke matrice generirani su koncepti od kojih je vrednovanjem odabran najbolji za daljnju razradu. Napravljeni su potrebni proračuni te konačno konstrukcijsko oblikovanje proizvoda na temelju kojih je izrađen 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Kristian Gruičić

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Kristian Gruičić - završni rad