NASTAVA > Radovi

Uloga skiciranja u konceptualnoj fazi razvoja proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 01.10.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8869

Sažetak:

Razvojni tim kao subjekt istraživanja je izazov za proučavanje zbog složenih odnosa i procesa socijalizacije između članova tima. Zbog toga je proces praćenja i shvaćanja, što se zapravo odvija u timu, kako funkcioniraju članovi tima i na koji način sudjeluju u procesu razvoja proizvoda, složen. U ovom radu analiziraju se uloga i utjecaj skiciranja koncepata i njihovo verbalno objašnjavanje u konceptualnoj fazi procesa konstruiranja. Skiciranje koncepata služi za stvaranje i prenošenje ideja i misli koje bi verbalno ili tekstualno bilo gotovo nemoguće izraziti, a praćen je usmenim objašnjavanjem čime se postiže stjecanje, prijenos i izmjena znanja između članova projektnog tima. U ovom radu analizirali su se protokoli pet studentskih timova koji su unutar 60-minutne sesije morali osmisliti koncept rješenja za zadani zadatak. Analiza protokola provedena je segmentiranjem i kodiranjem aktivnosti skiciranja u programskoj aplikaciji ELAN 5.0 kako bi se prikupljeni podatci mogli prikazati kvantitativno. Analizirani su količinski i vremenski udjeli aktivnosti definirani prema modelu okvir konstruiranje-komunikacija. Osim aktivnosti, provedene su i analize skica: metrikom kompleksnost-jasnoća i Goelovom analizom transformacije skica. Dobiveni rezultati analiza su pregledani, na temelju njih provedena je diskusija rezultata i doneseni su određeni zaključci, uspoređivanjem između svih pet timova u kontekstu broja aktivnosti i njihovog vremenskog udjela. Rezultati istraživanja pridonose razumijevanju uloge skiciranja kao važnog sredstva komunikacije između članova tima radi unaprjeđenja efikasnosti timskog rada, a time i cijelog procesa razvoja proizvoda.

Mentor:

Autor:

Marija Nikolić

Godina:

2018.

Vrsta:

Završni rad