NASTAVA > Radovi

Uređaj za čišćenje zavara na okvirima od PVC profila


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 12.11.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8784

Sažetak:

U radu je osmišljen i konstrukcijski razrađen uređaj za čišćenje zavara na okvirima od PVC profila. Taj uređaj služi za uklanjanje srhova nastalih zavarivanjem PVC profila i obično se koristi kod izrade prozora, vrata i sličnih proizvoda od PVC-a. Budući da zavarivanje spoja dvaju PVC profila ostavlja srhove koji mogu biti oštri, a i neugodni su za vidjeti, u procesu proizvodnje se ti srhovi uklanjaju te tako nastaje spoj koji je uredan. Okvir od PVC profila se postavlja u stroj na način da je spoj pozicioniran na točno određeno mjesto. Uređajem upravlja čovjek tako što pritisne potrebne gumbe ili pedale. Okvir je potrebno učvrstiti kako bi bio nepomičan. Nakon toga se najprije trebaju odrezati horizontalni srhovi posebnim noževima ili drugim alatima, a nakon njih i vertikalni srh pomoću glodala ili nekim drugim alatom. Analizom postojećih komponenti na tržištu odabrani su standardni dijelovi, a cjeloviti 3D model je napravljen u programskom paketu SolidWorks. Rad sadrži analizu tržišta, razradu funkcijske dekompozicije, prikaz morfološke matrice, skice i objašnjenja koncepata (moguća rješenja), te 3D prikaz i tehničku dokumentaciju konstrukcijski razrađenog rješenja.

Mentor:

Autor:

Matej Vegar

Godina:

2018.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Matej Vegar - završni rad