NASTAVA > Radovi

Uređaj za instaliranje ispitnog manipulatora u horizontalni parogenerator


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 14.07.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7190

Sažetak:

Cilj ovog rada je koncipiranje i konstruiranje prototipa uređaja za instaliranje Forerunner manipulatora tvrtke INETEC, na vertikalnu cijevnu stjenku parogeneratora. Na samom početku, ukratko je opisana pojava nuklearne reakcije te uvjeti za njezino iskorištavanje u nuklearnim elektranama. Nadalje su opisani podsustavi nuklearne elektrane te ključni dijelovi neophodni za održavanje nuklearne reakcije. U nastavku je opisan način rada i konstrukcija parogeneratora kao okoline sustava u kojem će se nalaziti uređaj koji je predmet ovog diplomskog rada. Analizom patenata i postojećih rješenja na tržištu dobiven je uvid u nekadašnje i trenutno stanje tehnike, na području instalacije objekata u parogenerator sa svrhom nerazornog ispitivanja cijevi. Razvoj uređaja započeo je izradom tehničkog upitnika i utvrđivanjem definicije cilja razvoja. Nakon toga utvrđene su tehničke specifikacije uređaja te je kreirana funkcijska dekompozicija uređaja. Rješenja pojedinih funkcija, uz pomoć morfološke matrice, poslužila su stvaranju koncepta. Uređaj je podijeljen na 3 podsustava, a za svaki su kreirani zasebni koncepti. Nakon evaluacije, odabrani koncepti su uklopljeni u konačno rješenje koje je poslužilo kao osnova za konstrukcijsku razradu. Proračunom su provjerene kritične točke uređaja, poglavito kritična mjesta nosive konstrukcije, te su odabrane standardne komponente. 3D računalni model i tehnička dokumentacija izrađeni su pomoću programskog paketa Autodesk Inventor 2016.

Mentor:

Autor:

Dean Deković

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad