NASTAVA > Radovi

Uređaj za muljanje i prešanje jagodičastog voća


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 09.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5258

Sažetak:

Ovaj rad nastao je na temelju analize tržišta kojom je utvrđeno da na tržištu ne postoji uređaj koji bi zadovoljio potrebe malih proizvođača vina, kao što su mala investicijska ulaganja i operativni troškovi uređaja. Zadatak ovog rada je napraviti proizvod koji bi potencijalnim kupcima, odnosno malim proizvođačima, ponudio upravo ono što im je potrebno za isplativu investiciju u takav proizvod. Analizom tržišta i potreba korisnika saznajemo što trenutno postoji na tržištu i koje su to potrebe korisnika. Na temelju tih podataka izrađena je tehnička specifikacija koju proizvod mora imati. U razvoju proizvoda su se koristile različite metode, kao što su funkcijska dekompozicija, morfološka matrica, koncepti i tehno-ekonomska analiza kako si se dobilo optimalno rješenje, odnosno proizvod. Odabrano rješenje je detaljnije razrađeno i oblikovano u odabranom računalnom programu (SolidWorks). Na kraju je izrađena tehnička dokumentacija za proizvodnju proizvoda.

Mentor:

Autor:

Matej Grozdanić

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Matej Grozdanić - završni rad