NASTAVA > Radovi

Utjecaj životnog vijeka proizvoda na okoliš


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2653

Sažetak:

Tema ovog rada je procjena utjecaja životnog cilkusa dvaju proizvoda na okoliš te njihova međusobna usporedba. Procjena utjecaja provedana je pomoću programskog paketa CES EduPack tvrtke Granta Design. Modulom navedenog programa, pod nazivom ECO Audit, provedana je analiza svake faze životnog ciklusa proizvoda. Analiza je provedena vodeći računa o preporukama i smjernicama LCA metode (procjena utjecaja životnog vijeka proizvoda na okoliš). Proizvodi podvrgnuti ovoj analizi su motorvretena HSK50 i HSM100C tvrtke HSTEC d.d. Analizom su identificirane faze životnog ciklusa koje imaju najveći utjecaj na okoliš, te komponente koje najviše doprinose tom utjecaju. Vodeći se rezultatima analize prikazana je usporedba ta dva proizvoda te su razmotrene mogućnosti poboljšanja s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš.

Mentor:

Autor:

Eva Potočki

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad