NASTAVA > Radovi

Utjecaj životnog vijeka proizvoda na okoliš


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2148

Sažetak:

Tema ovog rada je procjena utjecaja životnog ciklusa proizvoda na okoliš. Procjenu utjecaja proveli smo analizom svake faze životnog ciklusa. Analiza je izvršena programskim paketom CES Edu Pack tvrtke Granta Design Limited, točnije njegovim modulom Eco Audit, sukladno značajkama LCA metode. Proizvod koji smo analizirali je automatska autopraonica tvrtke Adriateh d.o.o. Analiza je pokazala koje faze životnog ciklusa proizvoda imaju najveći utjecaj na okoliš, te koje komponente proizvoda najviše doprinose tom utjecaju. \Nakon izvršene analize te interpretacije rezultata, dali smo nekoliko prijedloga za poboljšanje životnog ciklusa zadanog proizvoda

Mentor:

Autor:

Vladimir Smojver

Godina:

2013.

Vrsta:

Završni rad