NASTAVA > Zadaci

Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora


Sažetak:

Zavare tlačnih posuda reaktora potrebno je periodički nerazorno ispitivati da bi se pravovremeno utvrdila pojava i širenje mikropukotina. Kako bi se minimizirao rizik duljeg zastoja rada reaktora, potrebno je u fazi razvoja uređaja za ispitivanje osigurati da sve predviđene funkcije budu izvršene sa što manjom vjerojatnošću kvara. Za to je inženjerima na raspolaganju velik broj metoda za analizu pouzdanosti tehničkih sustava i smanjenje tehničkih rizika. U okviru ovog diplomskog rada, potrebno je provesti analizu pouzdanosti uređaja za ultrazvučno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora i predložiti konstrukcijske promjene kojima će se povećati pouzdanost komponenti i podsustava kod kojih postoji povećani rizik od kvara.

 

U radu je potrebno:

  • Pregledati stručnu i znanstvenu literaturu vezanu uz metode i alate za analizu pouzdanosti tehničkih sustava.
  • Detaljno opisati postupak provođenja funkcijske dekompozicije i analize pouzdanosti korištenjem pojedinih metoda.
  • Provesti analizu pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora.
  • Identificirati komponente i podsustave kod kojih postoji povećani rizik od kvara i predložiti konstrukcijske promjene kojima će se povećati njihova pouzdanost.
  • Ponoviti analizu pouzdanosti za podsustave na kojima su napravljene konstrukcijske promjene te iznijeti zaključke.