NASTAVA > Zadaci

Analiza sprege konstrukcijskih parametara za stroj za iskop i transport rudače ugljena uporabom DSM matrice


Sažetak:

Tijekom procesa konstruiranja stroja za iskop i kontinuiranu dobavu rudače velika količina vremena se troši na analizu međuovisnosti konstrukcijskih parametara. Analizu je potrebno napraviti zbog toga što se različiti dijelovi stroja konstruiraju u različitim tvrtkama partnerima te je neophodno unaprijed prepoznati i riješiti eventualne probleme sa spregnutim parametrima te organizirati projekt na način da ima što je moguće manje zastoja i čekanja na potrebne konstrukcijske parametre. Uporabom DSM (Design Structure Matrix) metode moguće je analizirati međuovisnost konstrukcijskih parametara te uporabom različitih algoritama (za klasteriranje, particioniranje, cijepanje, ...) reorganizirati parametre na način učinkovitijeg procesa konstruiranja. U radu je potrebno: Izraditi funkcijsku dekompoziciju stroja u cilju prepoznavanja konstrukcijskih parametara koji će se unositi u DSM; Analizirati algoritama za optimiranje i analizu DSM matrice; Odabrati najpogodnije algoritme za optimiranje DSM matrice koji će se primijeniti na matrici parametara; Odabrane parametre unesti u DSM matricu te evidentirati njihove međuovisnosti; Primijeniti odabrane algoritme na izrađenoj DSM matrici; Analizirati i opisati dobivene rezultate.