NASTAVA > Zadaci

Daljinski upravljani uređaj za nerazorno ispitivanje zavara cijevi reaktorske posude


Sažetak:

U suradnji s tvrtkom INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. potrebno je konstruirati uređaj koji će omogućiti nerazorno ispitivanje (ultrazvučno) cijevi primarnog kruga (eng. Nozzle) reaktorske posude. Uređaj kao ključni dio sustava za ispitivanje treba omogućiti pristup ultrazvučnih sondi ciljanim ispitnim površinama odnosno zavarima između: (1) reaktorske posude i cijevi (eng. tangential weld); (2) zavarenog spoja cijevi sa sigurnim dijelom primarnog cjevovoda (eng. nozzle to safe end weld) i (3) zavarenog spoja sigurnog dijela s nastavkom cjevovoda (eng. safe end to pipe weld). Pristup ciljanim ispitnim površinama i zaključavanje manipulatora unutar priključne cijevi potrebno je ostvariti primjenom vizualne navigacije uz pomoć kamera, te mehaničkim navođenjem uređaja koristeći pokretni most iznad reaktorske posude. 

U radu je potrebno:

  • Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja uređaja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano projektno rješenje uređaja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova.
  • Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju uređaja potrebnu za izradu prototipa.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.