NASTAVA > Zadaci

Električno karting vozilo


Sažetak:

Detaljno analizirati i razraditi koncept manjeg električnog vozila (električnog karting vozila). Namjena vozila je za vožnju po ravnom i djelomično neravnom terenu te blagim nizbrdicama. Razraditi projekt do djela detaljnog konačnog koncepta vozila uz izradu modela u CAD programskoj aplikaciji. Prilikom izrade koncepta voditi računa o sljedećim ograničenjima: vozilo mora biti manjih gabarita i robusne konstrukcije, vozilo za pogon mora koristiti električnu energiju. Također voditi računa o sljedećim sigurnosnim aspektima: predvidjeti zaštitu vozača od mogućeg strujnog udara te letećeg kamenja i moguće kolizije, zaštititi vozilo od mogućeg kratkog spoja ili kvara električnih komponenti.