NASTAVA > Zadaci

Implementacija konstrukcijskog znanja u 3D model balastnog utega stroja za iskop i transport rudače ugljena


Sažetak:

Zadatak je izraditi 3D parametarski model balastnog utega na stroju koji se može mijenjati prema statičkim izračunima čvrstoće. Glavni parametri su težina utega, ležajna mjesta te krak na kojem je težina ovješena. Prema okolini je potrebno definirati 6 ležajnih mjesta na koje je konstrukcija ovješena. Konstrukcijska znanja koja su definirana u projektu, a tiču se ove konstrukcije potrebno je zapisati u modele/sklopove. U radu je potrebno: Analizirati konstrukcijska znanja potrebna za izradu 3D modela balastnog utega; Analizirati parametre koji opisuju 3D model balastnog utega; Odabrati vezane i slobodne parametre; Odabrati konstrukcijska znanja te način njihove implementacije u 3D model; Predložiti model podataka koji čine odabrani parametri te odabrana konstrukcijska znanja koja će se implementirati u 3D CAD model; Izraditi računalni model u 3D CAD programskom paketu; Implementirati predloženi model podataka koristeći alate dostupne u 3D CAD programskom paketu; Testirati i dokumentirati predloženo rješenje.