NASTAVA > Zadaci

Implementacija konstrukcijskog znanja u 3D računalni model kabelske kutije transformatora


Sažetak:

Zadatak je analizirati konstrukcijsko znanje, koje se koristi pri izradi 3D modela kabelske kutije sklopa transformatora, te parametrizacija modela u cilju pojednostavljenja implementacije opcijskih dijelova (dodatni zahtjevi naručitelja ovisno o radnom okruženju transformatora (vlaga, vrućina, pijesak). U radu je potrebno: 1. nalizirati konstrukcijska znanja potrebna za izradu 3D modela kabelske kutije; 2. Analizirati parametre koji opisuju 3D model kabelske kutije; 3. Analizirati načine implementacije opcionalnih dijelova u postojeće modele kabelske kutije; 4. Odabrati vezane i slobodne parametre; 5. Odabrati konstrukcijska znanja te način njihove implementacije u 3D model; 6. Predložiti model podataka koji čine odabrani parametri te odabrana konstrukcijska znanja koja će se implementirati u 3D CAD model; 7. Izraditi računalni model u 3D CAD programskom paketu; 8.Implementirati predloženi model podataka koristeći alate dostupne u 3D CAD programskom paketu; Testirati i dokumentirati predloženo rješenje.