NASTAVA > Zadaci

Konstrukcija okvira za brdski bicikl


Sažetak:

Konstruirati okvir MTB (engl. Mountain bike) bicikla s prednjim i stražnjim amortizerom (engl. full
suspension). Masa okvira bez amortizera mora biti manja od 3 kilograma. Nadalje, potrebno je konstruirati novu polugu koristeći se znanjem iz nauke o čvrstoći i klasičnim konstruiranjem, napraviti dinamičku analizu te usporediti rezultate sa topološkom optimizacijom i optimizacijom oblika. Dati usporedbu mase rame s ramama dostupnim na tržištu. Potrebno je napraviti tehničku dokumentaciju konstrukcije.

U radu je potrebno:

 1. Analizirati opterećenja okvira brdskog bicikla pri normalnoj uporabi (uzimajući u obzir korisnika
  prosječne težine 80kg).
 2. Konstruirati okvir prema normi EN 14781 (voditi računa o sigurnosnim aspektima koje norma
  propisuje) uz zadana ograničenja.
 3. Konstruirati polugu koja čini stražnji ovjes bicikla.
 4. Izraditi računalni model u 3D CAD programskom paketu.
 5. Napraviti dinamičku analizu poluge klasičnim pristupom te pomoću dostupnog modula za dinamičku analizu u CAD programskom paketu.
 6. Polugu je potrebno, uporabom alata za topološku optimizaciju CAD programske aplikacije, prilagoditi tako da zadovolji ograničenje da je maksimalna masa poluge zajedno s ležajevima i ostalim potrebnim dijelovima maksimalno 450g uz zadovoljenje uvjeta dinamičke čvrstoće za zadana opterećenja.
 7. Usporediti i obrazložiti rezultate dobivene klasičnim pristupom te uporabom CAD programske aplikacije.
 8. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.