NASTAVA > Zadaci

Konstrukcija uređaja za prešanje limenki


Sažetak:

Pravilno zbrinjavanje otpada je jedna od potreba za kvalitetnu zaštitu okoliša. Limenke u svom izvornom obliku zauzimaju velik prostor i time mogu stvoriti probleme pri zbrinjavanju. Stoga je limenke uputno sprešati prije odlaganja. U cilju rješavanja problema prešanja limenki potrebno je konstruirati uređaj za prešanje. Uređaj mora biti pogonjen elektromotorom, treba omogućiti prešanje limenki volumena 0.5 litara, limenke se moraju sabiti na 30% početnog volumena, nakon prešanja potrebno je omogućiti automatsko izbacivanje sprešane limenke iz stroja u koš, pri izradi konstrukcijskog rješenja voditi računa o zaštiti korisnika od ozljeđivanja.

U radu je potrebno:

  1. Analizirati i prikazati postojeća rješenja sličnih uređaja.
  2. Koncipirati više varijanti rješenja.
  3. Definirati kriterije za uspoređivanje varijanti rješenja.
  4. Varijante rješenja usporediti te vrednovanjem odabrati najpovoljniju.
  5. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante.
  6. Izraditi računalni model stroja u 3D CAD programskom paketu.
  7. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.