NASTAVA > Zadaci

Malčer za traktore manje snage


Sažetak:

Za traktore manje snage (do 30 KW) potrebno je konstruirati malčerski priključak za održavanje zelenih površina na komunalnom i poljoprivrednom području Priključak mora omogućiti malčiranje trave i grmlja promjera do 4 cm na obrađenim i neobrađenim površinama. Radna širina malčiranja treba biti do 130 cm. Malčer treba imati mogućnost bočnog pomicanja do 30 cm. Malčer se na traktorski pogon priključuje putem standardnog priključka.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model uređaja i tehničku dokumentaciju.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.