NASTAVA > Zadaci

Određivanje obrazaca komunikacije u razvojnim timovima


Sažetak:

Konceptualna faza razvojnih projekta zbog apstrakcije zadatka je po svojoj prirodi dinamična te se uvelike oslanja na kreativne potencijale pojedinaca koji čine razvojni tim. Odluke donesene tijekom konceptualne faze imaju značajan utjecaj na troškove, izvedbu, sigurnost, prihvatljivost za okoliš te druga svojstva proizvoda. Stoga je razmjena informacija, mišljenja i ideja između članova tima ključna pri osmišljavanju i vrednovanju rezultata timskih aktivnosti u ranim fazama razvoja.

U okviru rada, temeljem video zapisa timskih aktivnosti u konceptualnoj fazi razvoja, potrebno je analizirati timske aktivnosti generiranja ideja i donošenja odluka. Cilj analize je odrediti karakteristične obrasce komunikacije pojedinaca u kontekstu slijeda aktivnosti i vremena koje članovi tima provode fokusirajući se na definiciju problema ili na moguća rješenja problema. Također, potrebno je analizirati promjenu sadržaja i konteksta komunikacije, te uloge pojedinih članova tima u promatranim timskim aktivnostima.

Opseg analize i interpretacije rezultata dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.