NASTAVA > Zadaci

Prijenosni uređaj za hlađenje i točenje piva


Sažetak:

Tvrtka OPREMA d.d. proizvodi rashladne uređaje za skladištenje i točenje piva, ali i bezalkoholnog pića, vode i vina. Profesionalne uređaje iz njihove ponude odlikuje visoka učinkovitost i kvaliteta, a glavne grupe korisnika uređaja velikog kapaciteta su organizatori javnih događanja (koncerti, sportska događanja), dok je dio asortimana manjeg kapaciteta usmjeren na ugostiteljske objekte.
U radu je potrebno konstruirati uređaj za hlađenje i točenje piva kapaciteta do 50 l u 24 sata, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti kompaktnosti izvedbe. Potrebno je napraviti energetski proračun uz ulazne parametre za željenu razliku temperature medija koji se hladi za 15oC kod okolišne temperature 32oC i relativne vlažnosti zraka od 60% te temeljem toga odabrati komponente za proces hlađenja kao i mehanizam koji će olakšati korisniku zamjenu, odnosno umetanje punih bačvi piva u uređaj.

U radu je potrebno:

  • Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju uređaja.
  • Napraviti energetski proračun za ulazne parametre hlađenja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja uređaja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano projektno rješenje uređaja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova te kompaktnost uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju uređaja potrebnu za izradu prototipa.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.