NASTAVA > Zadaci

Prilagodba humanoidnog robota Poppy


Sažetak:

Na osnovu modela humanoidnog robota Poppy u STEP formatu te literature dostupne na službenim stranicama Poppy projekta, potrebno je analizirati ugrađena rješenja za pomicanje i upravljanje udovima. Na osnovu rezultata analize potrebno je pronaći jeftine elektromotore i aktuatore koji mogu zamijeniti postojeće (napraviti kontrolne proračune). U okviru prilagodbe potrebno je i prilagoditi načine smještaja i pričvršćenja novih elektromotora i aktuatora te prilagoditi načine upravljanja udovima.

Izraditi detaljnu tehnički dokumentaciju robota s prikazanim prilagodbama.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.