NASTAVA > Zadaci

Primjena tehnologija virtualne stvarnosti za skiciranje i modeliranje u razvoju proizvoda


Sažetak:

Posljednjih nekoliko godina znatno se povećalo korištenje tehnologija virtualne stvarnosti (VS, eng. virtual reality) u području konstruiranja i razvoja proizvoda. Tehnologije virtualne stvarnosti, koje se temelje na korištenju zaslona postavljenih neposredno na glavu korisnika (eng. Head-mounted display, HMD), postale su dostupnije većem broju tvrtki zbog manjih prostornih zahtjeva te niže cijene. Danas je njihova primjena vezana uz preglede složenijih konstrukcija te detaljne ergonomske analize korištenja proizvoda. Ipak, navedene tehnologije počinju se koristiti i za skiciranje te izradu modela. Cilj ovog završnog rada je proučiti primjenjivost tehnologije virtualne stvarnosti, koja se temelji na HMD principu, za skiciranje i modeliranje u razvoju proizvoda.

U radu je potrebno:

  • Proučiti i usporediti postojeće alate za skiciranje i modeliranje (Autodesk Alias, Google Blocks, Flying shapes, Gravity Sketch, Microsoft Maquette) u okruženju virtualne stvarnosti temeljem pregleda literature.
  • Odabrati modele dijelova i sklopova prikladne za modeliranje podržano tehnologijama virtualne stvarnosti.
  • Izraditi modele dijelova i sklopova upotrebom različitih alata.
  • Analizirati postupke izrade modela te usporediti s tradicionalnim načinima CAD modeliranja.
  • Predložiti preporuke za uporabu tehnologija virtualne stvarnosti za skiciranje i modeliranje u razvoju proizvoda.