NASTAVA > Zadaci

Primjena VS sustava za procjenu percipirane kvalitete proizvoda


Sažetak:

Tehnologije virtualne stvarnosti (VS) u području konstruiranja upotrebljavaju se posljednjih nekoliko desetljeća. S razvojem VS sustava čiji se zasloni nose na glavi korisnika (eng. Head-mounted display, HMD), takve tehnologije postale su dostupnije većem broju korisnika zbog manjih prostornih zahtjeva te niže cijene. S većom raširenošću VS tehnologija, istražuju se nove primjene u procesu konstruiranja i razvoja proizvoda. Kao jedna od njih, nameće se procjena percipirane kvalitete proizvoda od strane korisnika. Cilj ovog završnog rada je proučiti primjenjivost VS tehnologije, koja se temelji na HMD principu, za procjenu važnosti tehničkih elemenata percipirane kvalitete proizvoda.