NASTAVA > Zadaci

Protočni uređaj za hlađenje i točenja pića


Sažetak:

Tvrtka OPREMA d.d. proizvodi rashladne uređaje za skladištenje i točenje piva, ali i bezalkoholnog pića. Profesionalne uređaje iz njihove ponude karakterizira visoka učinkovitost i kvaliteta, a glavne grupe korisnika uređaja velikog kapaciteta čine organizatori javnih događanja (koncerti, sportska događanja), dok je dio asortimana manjeg kapaciteta usmjeren na ugostiteljske objekte.
U radu je potrebno konstruirati protočni uređaj za hlađenje i točenje piva te hlađenje i točenje obične i gazirane vode kapaciteta do 100 l/h, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti kompaktnosti izvedbe. Potrebno je napraviti energetski proračun uz ulazne parametre za željenu temperaturu medija na izlazu od 5oC, te temeljem toga odabrati komponente za proces hlađenja.

U radu je potrebno:

  • Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju uređaja.
  • Napraviti energetski proračun za ulazne parametre hlađenja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja uređaja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano projektno rješenje uređaja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova te kompaktnost uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju uređaja potrebnu za izradu prototipa.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.